Information has Value
In English

SFV:n tarvekartoituksesta huippuarvosana Ch5 Finlandille

28.3.2012

Svenska folkskolans vänner rf. teetti Ch5 Finlandilla peräti kaksi tarvekartoitusta intranet-hankkeen pohjustuksena.

Ch5 Finland teki SFV:lle kattavan tarvekartoituksen organisaation intranet-tarpeista ja niiden priorisoinnista. Lisäksi tehtiin teknologian soveltuvuuskartoitus Microsoft SharePoint 2010:n osalta. Varsinaisen tarvekartoitusprojektin tavoitteeksi asetettiin:

Tarkempi informaatio, helpommin ja nopeammin. Näin saavutetaan ajallista säästöä ja sitä kautta työn tehokkuutta.

Tarvekartoitusprojektissa, henkilöstö mukaan ottamalla, etsittiin niitä keinoja ja ratkaisuja, joilla tavoitteeseen päästään tavalla, joka tuottaa intranetin käyttäjille heidän omista lähtökohdistaan koettuna suurinta mahdollista lisäarvoa. Loppukäyttäjien osallistaminen suunnitteluvaiheeseen myös osaltaan turvaa lopputuotteen myönteistä vastaanottoa ja sitä kautta sujuvaa jalkautumista arkikäyttöön.

Tarvekartoitusprojekti muodostui pääpiirteittäin alkumäärittelystä ja tavoiteasetannasta sekä projektisuunnitelman ja aikataulun määrittelystä, workshopeista ja löydösten analysoinnista, tulosten läpikäynnistä ja niiden kommentoinnista sekä lopulta tarvekartoitusdokumentaation tuottamisesta.

SFV:n Ch5 Finlandille tarvekartoitusprojektin arvionnin keskiarvoksi muodostui 4,8/5 pistettä.

SharePoint 2010 soveltuvuuskartoitus

Tarvekartoitusta jatkettiin teknologiaselvityksen muodossa. Ch5 Finlandin Savonlinnassa toimivat SharePoint-asiantuntijat tarjosivat omalla tarvekartoituksellaan SFV:lle näkemyksen intranet-verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta, mikäli teknologiaksi valittaisiin Microsoft SharePoint 2010 –verkkopalvelualusta.

Mikä SFV?

Svenska folkskolans vänner rf muun muassa tukee henkilöitä sekä organisaatioita, ruotsinkielistä opetustyötä ja opiskelua, julkaisutoimintaa ja kulttuuria. Jäsenistöä on toistakymmentätuhatta ja organisaatioon kuuluu tytäryhtiöitä monilta sivistysalan toiminta-alueilta.

SFV:n kansliassa työskentelee kuusi henkilöä, joilla kullakin on oma, selkeä vastuualueensa. Lisäksi intranet-kaavailuun yhdistyy lukuisia sidosryhmiä, hallitus, ynnä muita tahoja.

Ota yhteyttä!

Sivun alkuun