angle-left Epilepsialiiton verkkopalvelu: Nopeasti, laadukkaasti, vaiheistetusti
Referenssi

Epilepsialiiton verkkopalvelu: Nopeasti, laadukkaasti, vaiheistetusti

Uudistuksen organisatorisena tavoitteena oli saada aikaan ennakkoluuloton toimintakulttuurin muutos sähköisen kanavan monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Alustan tarjoamien mahdollisuuksien ja Ch5:n oman osaamisen yhdistelmä mahdollisti Epilepsialiiton tavoitteiden kustannustehokkaan toteutumisen. Projektissa syntyi käyttäjälähtöinen, informatiivinen, osallistava ja verkostoja kehittävä verkkopalvelukokonaisuus.

www.epilepsia.fi
6 viikkoa
4 vaihetta
24 paikallisyhdistystä
7000 jäsentä

Lyhyesti

Epilepsialiitolla oli verkkopalvelu-uudistuksessa tiukka aikataulu. Neuvottelumenettelyllä toteutetussa kilpailutuksessa Ch5 Finland Oy valittiin uuden sivuston tekniseksi toimittajaksi. Verkkopalvelun alustana on Liferay Portal 6.2 Community Edition -julkaisujärjestelmä, joka on ratkaisuna kustannustehokas Epilepsialiitolle. Lisäksi alusta tarjoaa mahdollisuudet toteuttaa teknisesti liiton ja sen jäsenyhteisöjen tarvitsemat toiminnallisuudet ja jäsenpalvelut.

Uudistus julkistettiin vaiheittain. Ensimmäinen ja tärkein vaihe julkistettiin syyskuussa 2015 vain kuuden viikon kuluttua kilpailutuksesta. 

Liiton uuden ilmeen sovitus Liferay-portaalin teemaksi toteutettiin iteratiivisesti. Portaalin käyttöönotossa päähuomio oli tavallisen sisällön työkaluissa – sisältörakenteet, uutiset nostot, listat ja haku – siis välineet, jolla sisältöä luodaan ja järjestellään. Sisällön muokkaus ja uusiminen olivat suuri työ, joka alkoi jo kesällä ja jatkui julkistamisen jälkeen. Verkkopalveluhan ei koskaan ole valmis, vaan sisältöä on ylläpidettävä ja kehitettävä, jotta se pysyy ajankohtaisena.

Projektissa asiakkaan rooli on keskeinen. Ilman määrätietoista ja suunnitelmallista sisältötyötä uudistus olisi jäänyt vain tekniseksi kasvojen kohotukseksi.
Toinen vaihe jäsenyhteisöjen osallistavien toimintojen ja palvelujen toteutuksessa julkaistiin syksyn lopussa. Jatkokehityksen suuntaviivat tähtäävät jo nyt pidemmälle tulevaisuuteen, kestävän elinkaaren varmistamiseksi.

Mikä Epilepsialiitto?

Epilepsialiitto on valtakunnallinen potilas- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on avoin ja asiallinen suhtautuminen epilepsiaan sekä epilepsiaa sairastavien laadukas hoito ja kuntoutus. Liiton toimintamuotoina ovat vaikuttaminen, tiedotus, kuntoutus ja järjestötoiminnan kehittäminen. Paikallistoiminta tapahtuu 24 paikallisyhdistyksessä, joihin kuuluu noin 7000 jäsentä. Kaikkiaan eriasteista epilepsiaa sairastaa Suomessa noin 56.000 henkilöä.