angle-left Tasa-arvo.fi uudistui Liferay Portal 6.2 CE -alustalle
Referenssi

Tasa-arvo.fi uudistui Liferay Portal 6.2 CE -alustalle

Tasa-arvovaltuutetun kotisivu uudistui kohderyhmälähtöisesti puhuttelevaksi verkkopalveluksi.

www.tasa-arvo.fi

Lyhyesti

Tasa-arvo.fi oli toiminut pitkään Ch5:n rakentaman Navigo Portalin päällä, ja uudistui kokonaisvaltaisesti siirtyessään Sosiaali- ja terveysministeriöstä Oikeusministeriöön. Alustaksi valittiin valtionhallinnon yhteisen julkaisuteknologiaratkaisun mukaisesti Liferay Portal 6.2.

Määrämuotoinen sisältö siirrettiin koneellisesti vanhasta sivustosta uuteen, ja Tasa-arvovaltuutetun toimisto teki informaatiosisältöjen uudelleenjärjestelyn – tavoitteena jäsennellä hyvä sisältö puhuttelemaan eri kohderyhmiä.

Pääasiallinen kohderyhmä palvelulle on syrjivää kohtelua kokenut henkilö, jonka ensisijainen tavoite on saada asiallista ja opastavaa tietoa oman tilanteensa ratkaisemiseksi. Näin syntyi esimerkiksi etusivun ’palvelukattaus’-valikko, josta löytää reitin oikean informaation pariin. Jokaisen sivun reunalla kelluva yhteydenottokehote ohjaa tiedustelemaan tapauksestaan ensisijaisesti neuvontapuhelimesta, jotta varsinaiset kantelut tehtäisiin vain tarpeesta ja oikein.

Ch5 on toteuttanut myös Tasa-arvon sisarsivusto www.syrjinta.fi:n Liferay 6.2:lla.

Suomessa Tasa-arvovaltuutettu on valvonut ja edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa vuodesta 1987. Muu kuin sukupuoleen perustuva syrjintä kuuluu vuodesta 2015 alkaen Yhdenvertaisuusvaltuutetulle, joka keskittyi ennen etniseen syrjintään Vähemmistövaltuutetun nimellä. Ch5 on toteuttanut myös Tasa-arvon sisarsivusto www.syrjinta.fi:n Liferay 6.2:lla.