angle-left Valtuutetut ottivat käyttöön datanvisualisointi-portletin
21.8.2017
Uutinen

Valtuutetut ottivat käyttöön datanvisualisointi-portletin

Sisarsivustot saivat synergiahyötyä yhteisesti tuotetusta, kuitenkin oman palvelun näköisestä datan visualisointi-portletista.

Tasa-arvovaltuutetun ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistot käsittelevät syrjintätapauksia yhteiskunnassa, omien asiakasryhmiensä näkökulmasta. Numerodataksi kertyvä raportointiaineisto on samankaltaista. Usein datatieto vain hautautuu vuosikertomuksiin ja uutisiin, ja siitä puuttuu aikaulottuvuus, vuorovaikutus ja jatkokäytettävyys.

Ylläpitäjille luotiin käyttöliittymä, jolla he voivat syöttää data-aineistoa haluamaansa graafimuotoon. Vaihtoehtoja ovat viiva-, pylväs-, alue- ja piirakka-graafit. Teemasta riippuen graafi voi elää vuorovaikutteisesti aikajanalla, tai olla yksittäinen näkymä. Yksittäinenkin kuvaaja on päätelaiteyhteensopivampi kuin kuvana liitetty piirros. Kuvaajan näkymän voi myös tallentaa eri kuvamuodoissa jatkokäyttöön esimerkiksi esityksiin tai painotuotteisiin.

Itse graafien tuottamiseen hyödynnettiin Highcharts-visualisointikirjastoa.

Portlet on Liferay Portal 6.2 CE ja Liferay Portal 7.0 CE -yhteensopiva.

Kiinnostuneet kysykää lisää!

Visualisointikirjastona on Highcarts, ja portletin käyttöönotto edellyttää minimilisenssiä.

 

Esimerkkejä Syrjinta.fi-sivustolla