DDoS-palvelunestohyökkäysten torjuntapalvelu käyttöön

5.4.2017

Palvelunestohyökkäysten torjuntapalvelu lisäveloituksetta kaikille Ch5:n käyttöpalvelu-asiakkaille!

serveri

DDoS-palvelunestohyökkäys (Distributed Denial of Service) tarkoittaa hajautettua verkkohyökkäystä, jossa kohde pyritään ylikuormittamaan massiivisella määrällä verkkoliikennettä. Tyypillisesti suurta määrää kaapattuja laitteita eri puolilla internetiä hyödyntävä hyökkäys ylikuormittaa kohteena olevan palvelun.

Oleellista hyökkäysten torjunnalle on tunnistaa hyökkäysliikenne. Torjuntapalvelu oppii tuntemaan normaalin liikenteen ja havaitsemaan poikkeamat. Lisäksi se seuraa globaaleja tilannetietoja. Asiantuntija analysoi aina tilanteen ennen suodatustoimenpiteitä – näin todelliseen käyttöön perustuvaan, kasvavaan liikenteeseen ei reagoida torjuvasti. Hyökkäysliikenne puolestaan suodatetaan pois runkoverkkotasolla, joten se ei koskaan pääse asiakkaan verkkoon saakka.

Torjuntapalvelu liitetään Ch5:n liikennöintikapasiteettipalveluun. Ch5:n kaikki käyttöpalveluasiakkaat hyötyvät suojauksesta, joka yleensä suunnataan korkeiden käytettävyysvaatimusten sivustoille.

Palvelun järjestää konesalikumppanimme Vincit Services.

Sivun alkuun