Käyttäjätutkimus ohjaa jatkokehitystä

3.1.2017

Tasa-arvovaltuutetun verkkopalvelussa oli joulukuun ajan käynnissä kysely sivuston kävijöille. Vastauksia kertyi kolmella kielellä yhteensä noin 150.

Sivuston käyttötarkoituksen ja käyttäjien profiilin kartoituksen lisäksi kyselyssä saatiin palautetta sivustosta yleisesti. Vastaajia pyydettiin arvioimaan sivuston suoriutumista eri osa-alueilla asteikolla 1-4.

Kaikkien vastausten keskiarvoksi saatiin 3,3/4.

Piirakkakuvaaja

Sivustoa myös arvioitiin suhteessa muiden julkisten palveluiden verkkosivustoihin. Tasa-arvo.fi arvioitiin useimmiten (60 %) saman tasoiseksi kuin muut verkkosivut yleensä. Hieman tai paljon muita paremmaksi sivuston arvioi 29 %, hieman tai paljon huonommaksi 11 %.

Tarkennusta pyydettiin niiltä vastaajilta, jotka arvioivat sivuston paljon paremmaksi tai paljon huonommaksi kuin muut verkkosivustot yleensä.

Syitä hyvään arvioon:

”Sivusto on selkeä ja sieltä löytyvät kaikki tarvittavat tiedot.”

”Tieto on paremmin ymmärrettävässä muodossa kuin keskimäärin muiden julkisten palvelujen verkkosivuilla. Lisäksi sivujanne päivitetään säännöllisemmin kuin muiden julkisten tahojen sivuja.”

Huonon arvion antaneiden vastauksissa kuvastui yleinen ”naisasia”-vastaisuus.

Keskimääräiseksi kouluarvosanaksi sivusto sai vastaajilta 8-.

Ch5 toteutti kyselyn valtuutetun toimiston kysymyksillä käyttäen Survey Monkey Pro -kyselytyökalua. Tutkimuksen lopputuotteena toimitettiin raportti tuloksista.

Tutustu tasa-arvovaltuutetun verkkopalveluun: www.tasa-arvo.fi

Sivun alkuun