LVM.fi-verkkopalvelulle ”Saavutettavuus huomioitu” -leima

26.4.2017

Liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelu ansaitsi tunnustuksen esteettömyyden huomioinnista LVM.fi-verkkopalvelussaan. Ch5 toteutti auditoijan suosittamat parannustoimet.

Ch5 Finlandin teknisesti toteuttama sivusto sai Adagen auditoinnissa kehuja jo lähtökohtaisesti varsin hyvästä toteutuksesta. Korjaustoimenpidesuositukset kohdistuivat vähemmän kriittisiin ja kosmeettisiin asioihin. Kun asiat olivat kunnossa ja parannukset todennettu, täyttyivät ehdot leimasta, ja se myönnettiin.

Leiman voi saada sivusto, jolla on erityisesti huomioitu:

  • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
  • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
  • seniorit

Saavutettavuus huomioitu -leimaUutinen LVM.fi-sivustolla


Mikä leima?

Saavutettavuus huomioitu -leima on Näkövammaisten Liiton, palvelumuotoiluyritys Adagen ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja esteettömyyden arviointimalli verkkosivustoille.

Lisätietoja Saavutettavuus huomioitu -leimasta Näkövammaisten liiton verkkosivuilta


Miksi esteettömyys on tärkeää?

HS.fi:kin kirjoitti muotisuuntauksesta, joka korostaa visuaalisuutta verkkopalveluissa. Vähäinen tekstisisältö ja kuvin ja värein tapahtuva viestintä haittaa erityisesti ruudunlukuohjelmien käyttäjiä.

EU-direktiivi vaatii valtion ja kuntien verkkosivujen olevan myös sokeiden käytettävissä.

Selkeämmät rakenteet ja standardien mukaiset toteutukset palvelevat myös muita kuin näkövammaisia käyttäjiä, muissakin kuin julkisissa palveluissa.


Sivun alkuun