Palvelu

Nykytilakartoitus

Verkkosivuston toteuttaminen uudelleen ei ole aina tai ainoa ratkaisu kaikkeen. Ehkäpä toimenpide-ehdotus olisikin rakennemuutos?

Ch5:llä on mahdollisuus tarjota tarpeen mukaan hyvinkin moniulotteista, asiantuntijavetoista kartoitusprojektia, jossa sivuston laadullisia tekijöitä analysoidaan analytiikkadatan valossa ja heuristisesti sekä ohjelmallisesti. Asiantuntija raportoi havainnot ja laatii toimenpidesuositukset.

Nykytila-analyysin voi tehdä eri syvällisyystasoilla:

S – pikainen happotesti

Arvio sivuston suoriutumisesta 10 keskeisen laatutekijän asteikolla, toimenpidesuositukset. Läpikäynti (etä)kokouksessa.

L – syvällinen nykytilakartoitus

Raportti sivuston suoriutumisesta teknisesti, sisällöllisesti ja käytettävyydeltä, toimenpidesuositukset. Raportin esittely (etä)kokouksessa.

M – jotain siltä väliltä

Tarpeen mukaan kohdennettu kartoitus, esimerkiksi pelkkä tekninen skannaus.