Palvelut

Konsultointia suunnitteluvaiheessa

Toteutusprojekti ei ole aina tai ainoa vastaus kaikkeen. Tuemme myös muuta kehitystä – ja kannustamme projektienkin pohjustamista selvityksin ja suunnitelmin.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Suunnittelematon tuskin tulee tehdyksi oikein. Tämä on yhtä totta verkkopalvelutoteutuksessa kuin vaikkapa talonrakennuksessa.

Tarvekartoitus on hyvä tehdä joko organisaation sisäisesti tai ulkoisen fasilitaattorin avulla. Tämän jälkeen verkkopalvelulle voidaan asettaa mielekkäät ja priorisoidut tavoitteet, ja vaatimukset, joilla niihin päästään.

Ch5 tarjoaa suunnitteluvaiheen osaamistaan osana projekteja, tai komponentteina konsultin roolissa. Verkkosivuston toteuttaminen uudelleen ei ole aina tai ainoa ratkaisu kaikkeen. Eikä se tuo merkittävää parannusta entiseen, jos esimerkiksi tavoitteet ja sisältö ovat yhtä sekaisin kuin ennenkin.

Ehkäpä nykytilan kartoittaminen tuottaisi toimenpide-ehdotuksena ensisijaisesti esimerkiksi rakennemuutoksia, ulkoasupäivityksen tai sisältöpanostuksia.

Suunnittelu-palveluitamme:

Suosittelemme asiakkaalle aina projektikohtaisesti soveltuvimman alustan, työkalut ja välineet. Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmistä hyödynnämme pääasiassa:

  • Liferay Portal CE - kun tarvitaan esim. integraatioita, monisivustohallintaa, käyttäjäulottuvuuksia ja -personointia.
  • WordPress - kun toivotaan nopeaa ja kustannustehokasta verkkosivustoa ilman edellä mainittuja ominaisuuksia.

 

Ohjelmistokehityksessä erikoistumisalueitamme ovat integraatiot, datan visualisointi ja kriisiviestintä.

Projektimenetelmistä suosimme Incremental Build -ajattelua.

Toteutus-menetelmiämme:

Käyttäjien, ylläpitäjien ja ympäristön vaatimukset muuttuvat ajassa. Siksi verkkopalvelun jatkuvaan ylläpitoon ja käytön tukeen kannattaa kiinnittää huomiota.

Projektin päättymisen jälkeen pyrimme varmistamaan verkkopalvelun hyvinvoinnin sen koko elinkaarella. Tarjoamamme jatkokehityspalvelut mahdollistavat kaiken sen huolenpidon, käytön tuen, sisältö- ja graafisen työn, konseptoinnin ja suunnittelun, optimoinnin ja raportoinnin mitä asiantuntijamme voivat tarjota.

Ch5 tarjoaa ylläpitosopimusmallia, jossa asiakas maksaa ylläpitotunneista käytön mukaan.

Muita elinkaaripalvelujamme ovat palvelintason käyttöpalvelut, SEO- ja SEM-tuki, laatuskannaukset ja koulutukset.

Ylläpito- ja jatkokehityspalveluitamme: