Palvelut

Ketterät toteutukset laatulupauksella

MVP-projektissa nopeasti suurin ja näkyvin hyöty - evoluutiona tavoitteellinen jatkojalostuminen.

Suosittelemme asiakkaalle aina projektikohtaisesti soveltuvimman alustan, työkalut ja välineet. Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmistä hyödynnämme pääasiassa:

  • Liferay Portal CE - kun tarvitaan esim. integraatioita, monisivustohallintaa, käyttäjäulottuvuuksia ja -personointia.
  • WordPress - kun toivotaan nopeaa ja kustannustehokasta verkkosivustoa ilman edellä mainittuja ominaisuuksia.

 

Ohjelmistokehityksessä erikoistumisalueitamme ovat integraatiot, datan visualisointi ja kriisiviestintä.

Projektimenetelmistä suosimme Incremental Build -ajattelua.

Toteutus-menetelmiämme: