Palvelu

Visuaalinen suunnittelu

Suunnittelemme ulkoasut ja käyttöliittymät osallistavalla prosessilla, jossa päästään aina mieluisaan lopputulokseen.

Me Ch5:ssä hyödynnämme ulkoasusuunnittelussa palvelumuotoilun ja tiedon visualisoinnin ajatusmalleja, tavoitellen konversiokeskeistä käytettävyyttä.

Ulkoasusuunnittelumme käynnistyy tyypillisesti visuaalisen ohjeen laatimisella, johon kirjataan yhdessä ulkoasusuunnittelua ohjaavat tavoitteet, reunaehdot ja rajaukset – täydentämään mahdollista graafista ohjeistoa. Myös inhokit ja suosikit maailmalta benchmarkataan.

Kaksi suunnittelijaamme laatii itsenäisesti, saman briefin ohjaamina omat luonnoksensa etusivusta.

Ehdotukset katselmoidaan yhdessä, ja mieluisampi valitaan jatkotyöstöön. Se viimeistellään sisällyttäen tarkentavat ohjaavat kommentit. Usein ’hävinneen’ ehdotuksen parhaat oivallukset otetaan käyttöön. Hyväksytty, lopullinen etusivuilme implementoidaan, ja sitä sovelletaan muihin sivutyyppeihin, ensin kehitysympäristössä.

Asiakkaan ei tarvitse katselmoida loputtomia Lorem ipsumilla täytettyjä rautalankamalleja eri sivutyypeistä, vaan hän pääsee tarkastelemaan ulkoasun toimivuutta selaimessa, oikean sisällön kontekstissa.

Osaamme huomioida ulkoasusuunnittelussa eri kohderyhmien – myös erityisryhmien – tarpeet ja vaatimukset. Noudatamme yleisiä tai erikseen sovittavia saavutettavuus-standardeja, tyypillisesti vähintään WCAG 2.0 A-taso.

Ulkoasut implementoidaan responsiivisina ja päätelaite-testataan kattavasti. Ch5 on responsiivisten toteutusten edelläkävijä Suomessa!

 

Kiitos! Upeat on sivut.

HEIKKI AALTO, EXECUTIVE VICE PRESIDENT

 

Saitti näyttää aivan upealta!

ERIKA FJÄDER, LEASING & MARKETING ASSISTANT, NEWSEC