Palvelu

Ylläpito ja jatkuva kehitys

Haluamme olla huolehtiva kumppani. Siksi tarjoamme toteutusprojektien lisäksi ylläpitoa ja käytön tukipalveluita.

Verkkopalvelu ei ole koskaan valmis. Se pysyy ajankohtaisena ja merkityksellisenä vain jatkuvalla kehittämisellä ja huolenpidolla. Kehitys- ja ylläpitotyö voi olla seurantaa, pieniä parannuksia, sisällön kohdentamista, käyttökokemuksen kehittämistä, analytiikkaa ja mittauksia.

Ylläpitosopimus

Verkkopalveluiden ylläpitosopimus on helppo ja turvallinen tapa budjetoida tuki- ja pienkehitystoimet verkkopalvelulle. Ylläpitosopimus tarkoittaa sitä, että asiakkaalle resursoidaan sovittu tuntimäärä per kuukausi verkkopalveluun liittyvien muokkausten ja pienkehityksen sekä tarvittaessa päivitystyön tekemiseen. Kuukausittaisten ylläpitotuntien määrä vaihtelee asiakkuuskohtaisesti välillä 1-25 h.

Ylläpitosopimuksen edut:

  • Asiakkaalle avataan asiakkuuskohtainen extranetsivusto, jonne taltioidaan asiakkuuteen liittyvä dokumentaatio, raportointi, toiminnanohjaus ym.

  • Asiakkaan nimetyt henkilöt voivat lähettää työpyyntöjä suoraan tekijöille extranetin välityksellä

  • Asiakas voi seurata työpyyntöjen tilannetta ja etenemistä extranetissä, minne kertyy myös tehtyjen töiden historia, josta on hyötyä tulevien tarpeiden arvioinnissa

  • Ylläpitosopimusasiakkaalle pienin työn yksikkö on 0,5 h täyden tunnin sijaan

  • Asiakas maksaa vain käyttämistään tunneista

  • Ylläpitotöiden kesto ja sisältö koostetaan raporttiin extranetiin

Monista muista tarjoajista poiketen veloitamme asiakkaalta vain käytetyt tunnit.

 

Teimme Ch5:n kanssa ylläpitosopimuksen, jossa oli huomioitu juuri meidän tarpeemme, emmekä ole katuneet ratkaisua. Toimintamme on nyt kustannustehokkaampaa.

Keskisuuri sähköalan yritys